برچسب: آبادان

سبک زندگی
bg
آیا حسین عبدالباقی زنده است؟ + ویدئو شناسایی جسد و لحظه ریزش ساختمان متروپل

آیا حسین عبدالباقی زنده است؟ + ویدئو شناسایی جسد و لحظه ریزش ساختمان متروپل

شایعات درباره ی زنده بودن حسین عبدالباقی ، مالک ساختمان متروپل آبادان واکنش مسئولین...