۶۵ درصد از عرضه در گردش بیت کوین در یک سال گذشته جابه‌جا نشده است

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال کاهش شدید بهای بیت کوین بر میزان زیادی از عرضه در گردش آن تاثیری نداشته است. بر اساس داده‌های جدید گلسنود، بیش از...

۶۵ درصد از عرضه در گردش بیت کوین در یک سال گذشته جابه‌جا نشده است

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال

کاهش شدید بهای بیت کوین بر میزان زیادی از عرضه در گردش آن تاثیری نداشته است. بر اساس داده‌های جدید گلسنود، بیش از 65 درصد از عرضه در گردش بیت کوین یا حدود 12.35 میلیون واحد بیت کوین در حداقل یک سال گذشته جا‌به‌جا نشده است. این مقدار، افزایشی قابل‌توجه نسبت به میزان عرضه‌ای که حداقل در 2 سال گذشته فعال نبوده و همچنین افزایش بیشتری نسبت به عرضه غیرفعال در 3 سال گذشته را نشان می‌دهد. بر این اساس، 8.55 میلیون واحد بیت کوین معادل 45 درصد از عرضه در گردش حداقل در 2 سال گذشته جابه‌جا نشده است. این در حالی است که مقدار 7.22 میلیون بیت کوین معادل 38 درصد از عرضه در گردش در طی 3 سال گذشته غیرفعال بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران توجه کمتری به زمستان ارزهای دیجیتال دارند و از دارایی‌های خود در تمام شرایط بازار نگه‌داری می‌کنند.