یک شهروند ژاپنی از بلژیک، شهردار یکی از نواحی توکیو شد

[unable to retrieve full-text content]یک زن ۴۷ ساله ژاپنی که سال‌ها از عمر خود را ساکن بلژیک بوده است به عنوان شهردار یکی از نواحی توکیو انتخاب شد.

یک شهروند ژاپنی از بلژیک، شهردار یکی از نواحی توکیو شد
[unable to retrieve full-text content]یک زن ۴۷ ساله ژاپنی که سال‌ها از عمر خود را ساکن بلژیک بوده است به عنوان شهردار یکی از نواحی توکیو انتخاب شد.