چرا برای زن از واژه «جنس دوم» استفاده می‌کنیم؟

[unable to retrieve full-text content]سمیرا آزادنام هنرمند نمایشگاه چیدمان آثار «نیم» است. این نمایشگاه که بیشتر حاصل دغدغه‌های زنانه هنرمند محسوب می‌شود،...

چرا برای زن از واژه «جنس دوم» استفاده می‌کنیم؟
[unable to retrieve full-text content]سمیرا آزادنام هنرمند نمایشگاه چیدمان آثار «نیم» است. این نمایشگاه که بیشتر حاصل دغدغه‌های زنانه هنرمند محسوب می‌شود، در ادامه نمایشگاه قبلی او این روزها در خانه هنرمندان برپاست.