چالش های یک ورزشکار با مجری گری در تلویزیون

[unable to retrieve full-text content]آیدین ختایی ورزشکار ایرانی که این روزها برنامه «تهمتن» را در کنار بهداد سلیمی اجرا می کند، با اشاره به دشواری کار...

چالش های یک ورزشکار با مجری گری در تلویزیون
[unable to retrieve full-text content]آیدین ختایی ورزشکار ایرانی که این روزها برنامه «تهمتن» را در کنار بهداد سلیمی اجرا می کند، با اشاره به دشواری کار مجری گری در تلویزیون، معتقد است: مخاطبان پذیرای ورزشکاران برای اجرای مسابقات و برنامه های ورزشی در تلویزیون هستند.