وزارت خزانه‌داری اسپانیا الزامات جدید گزارش دهی و مالیات ارزهای دیجیتال را…

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال وزارت خزانه‌داری اسپانیا مجموعه جدیدی از الزامات در رابطه با گزارش دهی و مالیات دارایی‌های ارزهای دیجیتال در این...

وزارت خزانه‌داری اسپانیا الزامات جدید گزارش دهی و مالیات ارزهای دیجیتال را…

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال

وزارت خزانه‌داری اسپانیا مجموعه جدیدی از الزامات در رابطه با گزارش دهی و مالیات دارایی‌های ارزهای دیجیتال در این کشور معرفی کرده است. این قوانین جدید شامل تعهد مالیات‌دهندگان به افشای تمام دارایی‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال خود به مقامات مالیاتی و همچنین افشای ارزش آنها به یورو می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که افشای جزئیات معاملات با آدرس مبدا و مقصد تراکنش‌ها نیز بخش دیگری از این قوانین مالیاتی جدید اسپانیا برای ارزهای دیجیتال است.