هانیبال الخاص؛ هنرمندی مثل همه و هیچکس

[unable to retrieve full-text content]هانیبال الخاص، از پیشگامان نقاشی نوین که یازده سال قبل در چنین روزهایی برای همیشه این دنیا و عالم هنر را ترک کرد....

هانیبال الخاص؛ هنرمندی مثل همه و هیچکس
[unable to retrieve full-text content]هانیبال الخاص، از پیشگامان نقاشی نوین که یازده سال قبل در چنین روزهایی برای همیشه این دنیا و عالم هنر را ترک کرد. برای شاگردانش مثل همه بود و اصلا خودش را آدم خاصی نشان نمی داد؛ با این همه وقتی هنرمندی مثل آیدین آغداشلو می خواهد از او سخن بگوید، اولین حرفش این است، «دنیای الخاص دنیای خاصی است».