لایحه آبخیزداری به حمایت مجلس و کمیسیون کشاورزی نیاز دارد

[unable to retrieve full-text content]وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی، اظهار کرد: متاسفانه قانون آبخیزداری در کشور وجود ندارد و لایحه...

لایحه آبخیزداری به حمایت مجلس و کمیسیون کشاورزی نیاز دارد
[unable to retrieve full-text content]وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی، اظهار کرد: متاسفانه قانون آبخیزداری در کشور وجود ندارد و لایحه آبخیزداری به حمایت مجلس و کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» نیاز دارد.