سخنرانی فرمانده سپاه قدس در جمع سفرا و روسای نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه

[unable to retrieve full-text content]سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس، در نشست سفرا و روسای نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه حاضر شد.

سخنرانی فرمانده سپاه قدس در جمع سفرا و روسای نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه
[unable to retrieve full-text content]سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس، در نشست سفرا و روسای نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه حاضر شد.