روایت امیرعبداللهیان از رایزنی با همتای انگلیسی

به گزارش خبرآنلاین، حسین امیرعبداللهیان نوشت:در تماس تبریک وزیر امور خارجه انگلیس برای گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل ابراز آمادگی کردم؛ بی‌عملی ا.اروپا...

روایت امیرعبداللهیان از رایزنی با همتای انگلیسی

به گزارش خبرآنلاین، حسین امیرعبداللهیان نوشت:

در تماس تبریک وزیر امور خارجه انگلیس برای گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل ابراز آمادگی کردم؛ بی‌عملی ا.اروپا در برجام را به شدت مورد انتقاد قرار دادم؛ فاجعه ساخته آمریکا در افغانستان را محکوم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر تأکید کردم؛ و تصریح کردم که بدهی دیرینه انگلیس به ایران باید پرداخت شود.

311311