حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در کمیسیون فرهنگی مجلس

[unable to retrieve full-text content]سخنگو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه کمیسیون متبوع خود از حضور وزیر فرهنگ در این جلسه خبر داد.

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در کمیسیون فرهنگی مجلس
[unable to retrieve full-text content]سخنگو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه کمیسیون متبوع خود از حضور وزیر فرهنگ در این جلسه خبر داد.