تسریع در روند واردات واکسن کرونا با ورود شخص رییس جمهور

[unable to retrieve full-text content]سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت که طبق توضیحات وزیر بهداشت علت تسریع در روند واردات واکسن کرونا...

تسریع در روند واردات واکسن کرونا با ورود شخص رییس جمهور
[unable to retrieve full-text content]سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت که طبق توضیحات وزیر بهداشت علت تسریع در روند واردات واکسن کرونا ورود شخص رییس جمهوری به این موضوع بوده است.