بسیاری از استان‌ها پیک کرونا را رد کردند

[unable to retrieve full-text content]وزیر کشور از عبور استان‌های زیادی از پیک کرونا ظرف روزهای گذشته خبر داد.

بسیاری از استان‌ها پیک کرونا را رد کردند
[unable to retrieve full-text content]وزیر کشور از عبور استان‌های زیادی از پیک کرونا ظرف روزهای گذشته خبر داد.