باید فکر اساسی برای تئاتر کودک و نوجوان شود

[unable to retrieve full-text content]یک بازیگر تئاتر و تلویزیون گفت: متأسفانه همه‌ی کارهای حال حاضر به ویژه کارهای کودک و نوجوان، از نظر کیفی نسبت به...

باید فکر اساسی برای تئاتر کودک و نوجوان شود
[unable to retrieve full-text content]یک بازیگر تئاتر و تلویزیون گفت: متأسفانه همه‌ی کارهای حال حاضر به ویژه کارهای کودک و نوجوان، از نظر کیفی نسبت به سال‌های پیش، افت داشتند که این مسئله فقر فرهنگی است و باید فکر اساسی برای آن شود.