باقری: به حصول توافق خوشبین‌ام اما ساده‌اندیش نیستم

[unable to retrieve full-text content]رییس هیات مذاکره‌کننده ایران گفت: من شخصا نسبت به حصول توافق خوشبین هستم اما با توجه به سابقه ناخوشایندی که مردم...

باقری: به حصول توافق خوشبین‌ام اما ساده‌اندیش نیستم
[unable to retrieve full-text content]رییس هیات مذاکره‌کننده ایران گفت: من شخصا نسبت به حصول توافق خوشبین هستم اما با توجه به سابقه ناخوشایندی که مردم ما از طرف مقابل دارند قطعا ساده‌اندیش نخواهیم بود.