افزایش نفوذ رفاقت ها در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

[unable to retrieve full-text content]یک کارگردان تئاتر با اشاره به افزایش نگران کننده نفوذ رفاقت ها در این دوره از جشنواره گفت: هر دبیری می آید به جای...

افزایش نفوذ رفاقت ها در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
[unable to retrieve full-text content]یک کارگردان تئاتر با اشاره به افزایش نگران کننده نفوذ رفاقت ها در این دوره از جشنواره گفت: هر دبیری می آید به جای تقویت تئاتر کودک، به دنبال اضافه کردن بخش های دیگر است.