استفاده از مجالس سیدالشهدا(ع) برای گسترش عفاف و حجاب

[unable to retrieve full-text content]امام جمعه موقت تهران گفت: از  سرمایه مجالس سیدالشهدا(ع) باید برای گسترش عفاف استفاده کنیم تا خانمی که نسبت به حجابش...

استفاده از مجالس سیدالشهدا(ع) برای گسترش عفاف و حجاب
[unable to retrieve full-text content]امام جمعه موقت تهران گفت: از  سرمایه مجالس سیدالشهدا(ع) باید برای گسترش عفاف استفاده کنیم تا خانمی که نسبت به حجابش بی توجه است با این مجالس هدایت شود.